[tds_menu_login inline="yes" guest_tdicon="td-icon-profile" logout_tdicon="td-icon-log-out" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXRvcCI6Ii0xIiwibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjAiLCJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjExIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGUiOnsibWFyZ2luLWxlZnQiOiI3IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJsYW5kc2NhcGVfbWF4X3dpZHRoIjoxMTQwLCJsYW5kc2NhcGVfbWluX3dpZHRoIjoxMDE5LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tbGVmdCI6IjMiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" toggle_hide="yes" ia_space="0" show_version="" icon_color="var(--reel-news-white)" icon_size="eyJhbGwiOjIxLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxOSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTcifQ==" avatar_size="eyJhbGwiOiIxOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2IiwicG9ydHJhaXQiOiIxNCJ9" toggle_horiz_align="content-horiz-right" menu_horiz_align="content-horiz-right" menu_arrow_color="rgba(0,0,0,0)" menu_shadow_shadow_size="0" menu_bg="var(--reel-news-black-transparent)" menu_uh_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_link_color="var(--reel-news-white)" menu_ul_sep_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_uf_txt_color="var(--reel-news-white)" menu_uf_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" f_uh_font_family="394" f_uh_font_weight="500" f_links_font_weight="500" f_uf_font_weight="500" f_links_font_family="394" f_uf_font_family="394" f_uh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uh_font_line_height="1.2" f_links_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_links_font_line_height="1.2" f_uf_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_uf_font_line_height="1.2" menu_uh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ulo_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_ul_space="eyJhbGwiOiIxMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjUifQ==" menu_offset_top="eyJhbGwiOiIyOCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIyMCJ9" menu_offset_horiz="4" el_class="td-reel-news-menu-login" menu_gh_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gc_padd="eyJhbGwiOiIxNXB4IDIwcHgiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIxMHB4IDE1cHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjdweCAxMnB4In0=" menu_gh_border_color="var(--reel-news-dark-gray)" menu_gh_color="var(--reel-news-white)" f_gh_font_family="394" f_gh_font_size="eyJhbGwiOiIxMyIsImxhbmRzY2FwZSI6IjEyIiwicG9ydHJhaXQiOiIxMSJ9" f_gh_font_line_height="1.2" f_gh_font_weight="500" f_btn1_font_family="394" menu_gc_btn1_bg_color="var(--reel-news-accent)" menu_gc_btn1_bg_color_h="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn1_border_color="var(--reel-news-white)" menu_gc_btn2_color="var(--reel-news-white)" f_btn2_font_family="394" f_btn1_font_transform="uppercase" f_btn1_font_weight="700" f_btn1_font_spacing="1" f_btn2_font_spacing="1" f_btn2_font_transform="uppercase" f_btn2_font_weight="700" menu_gc_btn1_padd="9px 12px 8px" menu_width="eyJwb3J0cmFpdCI6IjEzMCIsImxhbmRzY2FwZSI6IjE2MCJ9" menu_gc_btn1_color_h="var(--reel-news-black)" menu_gc_btn2_color_h="var(--reel-news-white)"]

ผลวิจัยพบรายจ่ายการศึกษาไทยสูงเกือบ 9 แสนล. ชี้ คนจนแบกรายจ่ายสูงกว่าคนรวย 4 เท่า

Sharing

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และธนาคารโลก (World Bank) จัดเสวนา“เจาะลึกรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย”

มี รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาสุขภาพและการศึกษาของนักเรียน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการกสศ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯฐาน(กพฐ.) เข้าร่วมเสวนาเเลกเปลี่ยนความรู้

รศ.ดร.ชัยยุทธ กล่าวว่า โครงการนี้ ร่วมกับ กสศ.และ สสส.จัดทำข้อมูลรายจ่ายด้านการศึกษา ปี2551-2559 พบว่า ประเทศไทยใช้งบประมาณลงทุนด้านการศึกษาปี 2559มากถึง878,878ล้านบาท คิดเป็น 6.1% ของจีดีพี สูงกว่าประเทศกลุ่มOECDที่ลงทุนเพียง 5.2% ของจีดีพี ขณะที่งบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น 1ใน4ของงบประมาณแผ่นดิน (รวมส่วนกลางและท้องถิ่น) ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก และกลุ่ม OECD ในภาพรวมประเทศไทยมีการลงทุนด้านการศึกษาสูง9แสนล้าน แสดงว่าไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากร แผนงานด้านการศึกษาได้รับงบประมาณแผ่นดินสูงสุดกว่าร้อยละ20 เฉพาะรายจ่ายในส่วนของภาครัฐกว่า 6แสนล้านบาทถูกนำไปใช้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน70%อุดมศึกษา19%เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยใช้จ่ายสูงในระดับประถมศึกษา แต่ต่ำเกินไปในระดับอาชีวะที่มีอยู่ราว 4% แม้เพียงพอแต่จัดสรรทรัพยากรไม่ดี เหตุกระจายงบต่อพื้นที่เหลื่อมล้ำ 3 เท่า ครอบครัวจน แบกรายจ่ายสูงกว่า ครอบครัวรวย4เท่า

รศ.ดร.ชัยยุทธ์ กล่าวต่อว่า หากมองไปที่ครัวเรือนไทยร่วมจ่ายเกือบ2แสนล้านบาท เฉลี่ยปีละ11,330บาทต่อคน โดยครัวเรือนยากจนจะแบกรับอยู่ที่22%ของรายได้ สูงกว่าครัวเรือนที่มีฐานะร่ำรวยที่รับภาระเพียง 6%ของรายได้เท่านั้น หรือสูงกว่า 4 เท่า ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2559 มีมูลค่ารวม28,000 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ70เป็นงบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น โดยมีงบเงินอุดหนุนอยู่เพียงร้อยละ30เท่านั้น ซึ่งในจำนวนนี้คิดเป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ลดปัญหาการออกกลางคัน เงินอุดหนุนเด็กยากจนและพักนอนในระบบโรงเรียนอยูที่ประมาณ 3,000ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ8ของเงินอุดหนุนทั้งหมด โดยสามารถจัดสรรให้เด็กยากจนที่จำนวน 1.6 ล้านคน

“ปัญหาคือภาครัฐใช้จ่ายสูง แต่ประสิทธิภาพการใช้งบปรมาณต่ำ ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและด้านคุณภาพ เช่น เด็กจากครอบครัวยากจนออกกลางคัน ลูกคนรวยเรียนต่อในระดับสูงได้มากกว่าคนจนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองและชนบท ขณะที่รูปแบบการอุดหนุนส่วนใหญ่ยังเป็นลักษณะการอุดหนุนแนวราบ คือ เด็กนักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันทุกคน แม้ว่าจะมีความขัดสนต่างกันมาก ดังนั้นเด็กที่มีฐานะยากจนกว่าเด็กคนอื่นๆ จึงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษามากกว่า หรือไม่เรียนต่อ รูปแบบการอุดหนุนเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันจึงควรมีลักษณะการอุดหนุนในแนวดิ่งมากกว่า คือ มีการจัดสรรตามความจำเป็นของผู้เรียนที่มีสภาพแตกต่างกัน ”รศ.ดร.ชัยยุทธ์ กล่าว

ด้าน ดร.ไกรยส กล่าวว่า ปัจจุบันการจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาของประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่ แม้ว่าการจัดสรรจะใช้หลักการจัดสรรเงินรายหัวเท่ากันและมีการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมแก่นักเรียนยากจนด้อยโอกาส แต่ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าในสภาพความเป็นจริงการกระจายงบประมาณในแต่ละพื้นที่ยังคงมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยงบประมาณเฉลี่ยต่อนักเรียนในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันมากถึง3เท่าตัว โดยหากนักเรียนเรียนอยู่ในบางจังหวัดจะได้รับงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาอยู่ที่ 27,145 ในขณะที่นักเรียนที่อยู่ในอีกจังหวัดอาจได้รับงบประมาณสูงถึง74,757บาทต่อคนต่อปี โดยความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรนี้กลับมิได้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่

“จังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนยากจนที่สุดกลับได้งบอุดหนุนต่อหัวน้อยกว่าจังหวัดฐานะปานกลาง และเมื่อศึกษาเชิงลึกลงด้วยเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศแล้วจะพบว่าปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการกระจุกตัวของครูในพื้นที่ราบเขตเมืองเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรทรัพยากรด้านค่าใช้จ่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ยากจนและพื้นที่ในเมือง” ดร.ไกรยส กล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img
Ev depolama Ucuz nakliyat teensexonline.com

büyükçekmece evden eve nakliyat

maslak evden eve nakliyat

gaziosamanpaşa evden eve nakliyat

şişli evden eve nakliyat

taksim evden eve nakliyat

beyoğlu evden eve nakliyat

göktürk evden eve nakliyat

kenerburgaz evden eve nakliyat

sarıyer evden eve nakliyat

eyüp evden eve nakliyat

fatih evden eve nakliyat

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle
Ankara Escort
porn