นายก ส.ชาวนา เชียร์ Profit sharing แต่หวั่นผู้บริโภค-พ่อค้า คัดค้าน

Sharing

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าว ณ ปัจจุบัน ว่า ราคาข้าวขยับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาข้าวเปลือกเจ้า อยู่ที่ 10,000  – 12,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 15,000 บาท ต่อตัน ราคานี้ ชาวนาพออยู่ได้ สำหรับในอนาคตหลังการเลือกตั้ง เกษตรกรชาวนาอยากให้ฝ่ายการเมือง คิดถึงการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน พร้อมไปกับการผลักดันให้ชาวนาต้องพัฒนาตนเอง

“ในอดีต ประเทศไทยมีแต่นโยบายเอาเงินมาให้ชาวนา แลกกับคะแนนเสียง สนับสนุนให้ชาวนาเอาแต่จำนวนข้าว ไปแลกกับเงิน แต่ไม่ผลักดันให้ชาวนาต้องพัฒนาพันธุ์ข้าว พัฒนาวิธีปลูก ซึ่งเป็นนโยบายฉาบฉวย และทำให้ขาของชาวนาไม่แข็งแรงเนื่องจาก หวังพึ่งเงินอุดหนุนของรัฐอยู่ตลอด โดยไม่สนใจกลไกตลาด สิ่งที่อยากเห็นคือ การผลักดันชาวนา ให้เขามีความมั่นคงในอาชีพ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นชาวนา”

สำหรับการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของชาวนาในรัฐบาลปัจจุบัน นายสุเทพ กล่าวว่า ส่วนหัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ตนเองมีโอกาสไปประชุมร่วมหลายครั้ง ทั้งโครงการนาแปลงใหญ่ บ่วงโซ่คุณธรรม หรือการตกลงราคากันระหว่างชาวนา ถึงผู้ค้า และการจัดโซนนิ่งปลูกข้าว เป็นเจตนาที่ดี แต่เมื่อไปถึงส่วนหางบางทีรับคำสั่งมาแล้ว อาจปล่อยปละละเลย จนทำให้การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ เป็นเสียงสะท้อนจากชาวนา

เมื่อถามถึงนโยบายการออกกฎเกณฑ์ เพื่อแบ่งปันผลกำไรระหว่างชาวนา โรงสี พ่อค้า ซึ่งเป็นแนวคิดของพรรคภูมิใจไทย นายกสมาคมชาวนา กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการ เพราะเป็นการนำกฎเกณฑ์ต่างๆ มาประกันรายได้ให้กับชาวนา ถือเป็นการช่วยเหลือที่น่าพอใจ แต่มีความท้าทายคือ ข้าวมีหลายสิบชนิด ราคาข้าวผันผวนตามความต้องการของตลาด ซึ่งคาดเดาลำบาก แล้วจะกำหนดรายได้ล่วงหน้าอย่างไร

นอกจากนั้น การไปตีกรอบว่าใครควรจะได้เท่าไร มันจะกระทบกับราคาข้าว จะส่งผลกับพ่อค้าข้าวที่ต้องขายข้าวแพงขึ้นหรือไม่ จะส่งผลกับประชาชนที่ต้องซื้อข้าวแพงราคาสูงขึ้นหรือไม่ ส่วนตัวมองว่า แนวทางดี แต่ต้องหาทางออกร่วมกัน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img