“เอกชัย” แนะ กกต.-คสช.อย่าทำตัวเป็น “ปาท่องโก๋” จี้จัดเลือกตั้ง “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ตามสโลแกน

Sharing

นายเอกชัย ไชยนุวัติ นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ กล่าวถึงการที่สังคมยังคงคาใจอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยเฉพาะการใช้ดุลพินิจว่าฝ่ายใดหาเสียงหรือไม่หาเสียง รวมทั้งประเด็นดุลพินิจว่าฝ่ายใดเคลื่อนไหวผิดกฎหมายหรือไม่ว่า  ส่วนตัวเห็นใจการทำหน้าที่ของ กกต. เพราะบางเรื่องกฎหมายเขียนให้เป็นความเห็นร่วมกันระหว่าง กกต.และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จริง อย่างในคำสั่ง คสช.ที่ 13/2561 เรื่องการคลายล็อกพรรคการเมือง ข้อ 6 ทำให้ตอนนี้ กกต.และ คสช.เป็นองค์กรที่ต้องทำงานคู่กันเหมือน “ปาท่องโก๋”

อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งและการควบคุมดูแลพรรคการเมืองควรเป็นของ กกต.เป็นหลัก เพราะถ้าหากให้ คสช.เข้ามาร่วมด้วย จะเกิดคำครหาเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ เพราะอย่าลืมว่าคนในรัฐบาล คสช.ก็มีหมวกอีกใบคือเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วย ซึ่งตนเกรงว่าจุดนี้จะเป็นข้ออ้างเรื่องความชอบธรรมของการเลือกตั้ง ปัญหานี้ใครจะรับผิดชอบ

ดังนั้น ผู้มีอำนาจก็ควรจะถอยบทบาทให้ กกต.เป็นเจ้าภาพหลัก ส่วน กกต.ก็ควรสร้างบรรยากาศการของการเลือกตั้งที่เปิดกว้าง ไม่ใช่มีหน้าที่ห้ามในสิ่งที่ควรทำได้ และต้องรับฟังข้อท้วงติงของประชาชนเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย

นายเอกชัย ยังกล่าวถึงเรื่องการเปิดรับสมัคร ส.ว.อีกว่า ส.ว.เป็นตำแหน่งสำคัญ เพราะในบทเฉพาะกาลกำหนดให้เข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้อีกด้วย การทำเอกสารคู่มือของ กกต.เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.ที่เผยแพร่ให้ประชาชนจะต้องเขียนให้ชัด อย่าปกปิดบิดเบือน ขณะเดียวกันต้องอธิบายระบบเลือกตั้ง ส.ส.แบบใหม่ให้เข้าใจได้ง่ายอีกด้วย


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img