“ธีระชัย” ชี้ข้อดี Profit Sharing ภาคเกษตร เชื่อ สร้างความเป็นธรรมทั้งระบบ วอนรัฐจริงใจกล้าเปลี่ยนแปลง

Sharing

นายธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีมยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงแนวคิดในการนำเอาระบบโปรฟิท-แชร์ริ่ง หรือ  ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างเกษตรกับผู้ประกอบการ มาเป็นแนวคิดในการเพิ่มรายได้กับเกษตรกร โดยคำนึงถึงต้นทุนของแต่ละฝ่าย ว่า

การนำเอาระบบระบบนี้มาใช้เป็นแนวทางที่จะประสานผลประโยชน์ระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรด้วยความเป็นธรรม ซึ่งระบบดังกล่าวอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำมาใช้นานกว่า 35 ปีแล้ว ผลที่ออกมาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยก็พอใจ สำหรับอ้อยจะแบ่งปันผลประโยชน์กันที่ 70-30 ชาวไร่อ้อย 70 ผู้ประกอบการ 30 มีบริษัทกลางในการส่งออกน้ำตาลทรายไปต่างประเทศ ทำหน้าที่เป็นคนกลางในกระประสานผลประโยชน์

ทั้ง 3 ฝ่ายมีการประชุมเพื่อหาข้อมูลและต้นทุนที่แท้จริงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาอ้อยในแต่ละปี

นายธีระชัย  กล่าวต่อว่า ระบบดังกล่าวยังไม่มีการนำไปใช้ในพืชชนิดอื่น ที่อ้อยทำได้เพราะมีตลาดแน่นอน มีโรงงานน้ำตาล มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งรวมตัวกันเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยเป็นตัวกลางในการประสาน หากมีการนำเอาระบบดังกล่าวมาใช้ในพืชชนิดอื่นๆ รัฐต้องเป็นผู้ดำเนินการอย่างจริงจัง แต่เชื่อว่าถ้าตั้งใจ เอาจริง ทำได้แน่นอน

หากนำมาใช้กับผลผลิตข้าว ต้องกำหนดจำนวนผลผลิตให้แน่นอน เพื่อคำนวณราคาได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับมันสำปะหลัง ก้ต้องกำหนดปริมาณผลผลิตให้ชัดเจน ว่าควรจะออกมาเท่าไร จะมีรายได้เท่าไร แต่ละฝ่ายจะได้เท่าไร

“ระบบปัจจุบันนี้ พ่อค้าคือกำไร เกษตกรคือขาดทุน แต่ถ้าเราใช้ระบบแบ่งปันรายได้ หรือ โปรฟิท-แชร์ริ่ง แน่นอนมันต้องมีผู้ได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์บ้าง แต่มันจะเป็นธรรมมากขึ้น และเป้นการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว รัฐต้องเรียกคุยทุกฝ่าย หาทางขับเคลื่อนไปด้วยกัน กล้าออกกฏหมายมาบังคับใช้ ให้ทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรม” นายธีระชัยกล่าว


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img