Bio energy อนาคตใหม่พลังงานไทย “ภูมิใจไทย”ชูธงแนวคิดช่วยเกษตรกรทั่วประเทศ

Sharing

ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่าเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในอนาคตด้วย เพราะสะดวกแก่การใช้งานและไม่ก่อมลพิษมาก เนื่องจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยไฟฟ้าจะปล่อยมลพิษน้อยมากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเราก็จะตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไฟฟ้าก็ตอบโจทย์นี้ด้วยเช่นกัน

พลังงานไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพืชไร่ที่เพาะปลูกกันในบ้านเราและสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น ข้าว, อ้อย, ปาล์ม, มะพร้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง เป็นต้น เพราะประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชไร่เหล่านี้ ซึ่งในการนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเราจะเรียกรวมๆ กันว่า “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ”

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีหน่วยงานไหนหรือพรรคการเมืองไหนที่เข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ส่งผลกระแสที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงลมที่พัดมาแล้วพัดไป ไม่ได้นำมาสู่การปฏิบัติ จึงเป็นเพียงการสร้างความหวังลมๆแล้งๆให้กับเกษตรกร แต่ล่าสุดจากการเปิดวิชั่นในการบริหารประเทศของพรรคภูมิใจไทย พบว่าในแต่ละด้านมีการนำเสนอถึงทิศทางและโอกาสรวมทั้งทำได้จริง เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ และด้วยคำขวัญที่ว่า ทำได้จริงทำได้เลย จึงเป็นการจุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้ง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนาประเทศ ว่า ตนมองว่าในวันนี้พืชเกษตรหลายชนิดที่สามารถที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นพืชพลังงานได้ อาทิ มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าว ซึ่งหากเรามีทางออกในเรื่องของพืชเหล่านี้ในเรื่องตลาดที่จะรองรับพืชผลทางการเกษตรก็จะส่งผลให้พืชเกษตรเหล่านี้ไม่มีปัญหาทางด้านราคา เพราะเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ของการตลาด หากมีดีมานต์มากกว่าซัพพลายก็ไม่มีปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาด อันจะส่งผลให้ราคาสินค้าหล่นตามไปด้วย

พรรคมองในเรื่องของ Bio energy ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 หรือที่รู้จักกันในคำว่าศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวทางที่ทรงคุณค่ามากสำหรับประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ Bio energy คือ  พลังงานเชื้อเพลิง เผาไหม้ ที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ เรียกว่าเป็นพลังงานสีเขียว สามารถทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากประเภทฟอสซิลได้ ซึ่งล่าสุด กลุ่มบริษัท การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. สามารถที่จะเปิดโรงงานผลิตน้ำมันจากพืชพลังงานและสามารถเปิดปั้มน้ำมันที่ผลิตจากพืชพลังงานรวมทั้งสามารถเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ในประเทศไทยได้ทันที

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือกระแสไฟฟ้าคือ เพราะล่าสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.สามารถสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำมันปาล์มได้แล้วที่กระบี่ แม้ต้นทุนของพืชพลังงานจะแพงกว่าถ่านหิน แต่มีข้อดีคือไม่มีปัญหาเรื่องของมลภาวะ ส่งผลดีต่อภาพของการท่องเที่ยว และตอบโจทย์ให้กับภาคเกษตรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการระบายสินค้าการเกษตรจากเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะจะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า

นี่จึงเป็นอีกหนึ่งบททดสอบนักการเมืองและพรรคการเมืองที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจัง เพราะหากพรรคภูมิใจไทยสามารถผลักดันนโยบาย  Bio energy อย่างจริงจังก็จะส่งผลให้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหายไป เพราะหากนำพืชพลังงานไปใช้สร้างงานก็จะมีความต้องการมหาศาลจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อ พ่วงด้วยการผลักดันให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็จะเป็นการช่วยพยุงราคาสินค้าได้ในระดับที่เกษตรกรยิ้มออก

ในฐานะรัฐบาลจำต้องแบกรับความทุกข์ของชาวบ้าน ดังนั้นพรรคการเมืองนักการเมือง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนจำต้องทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเช่นกัน

วัฒนา อ่อนกำปัง : รายงาน


Sharing
spot_img

Latest articles

Related articles

spot_img