Sharing

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวภายหลังการเสวนาในหัวข้อ “ปาล์มน้ำมัน…จากพืชเพื่การบริโภคสู่พืชพลังงาน” ว่า การพูดคุยทางพรรคได้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ที่เป็นการเริ่มต้นในการแก้ปัญหา  เกี่ยวกับสินค้าราคาเกษตรที่มีราคาไม่เป็นธรรมได้แก่ ปาล์มนำ้มัน ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อย ซึ่งในส่วนของปาล์มไม่มีปัญหาเรื่องตลาดของประเทศ มีศักยภาพนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และไบโอดีเซล

“ปาล์มเวลานี้ราคาอยู่ที่ 2 บาทถ้านำไปผลิตไฟฟ้าเหมือนที่โรงงานไฟฟ้าจังหวัดกระบี่ จะมีราคาอยู่ที่ 4 บาท วันนี้เราจะเตรียมยกร่างกฏหมายและนำขึ้นเว็บไซต์ของพรรคภูมิใจไทย เพื่อให้ประชาชน และพี่น้องเกษตรกรเข้ามาดูว่าต้องการอย่างที่เรายกร่างหรือไม่ อีกทั้งยังสามารถแสดงความเห็นได้ด้วย เชื่อว่า จะเกิดผลดีทั้งระบบให้เดินควบคู่ไปได้” เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าว

เมื่อถามว่า การยกประเด็นปาล์มขึ้นมาแก้ปัญหาเพื่อปูทางหาเสียงในภาคใต้ หรือไม่ นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า อย่ามองเป็นประเด็นการเมืองเราต้องดูว่าประเทศมีปัญหาอะไรบ้าง จุดยืนของพรรคภูมิใจไทยคือการแก้ไขปัญหาประชาชน และให้มีเงินในกระเป๋ามากขึ้นโดยการทำงานที่สุจริตในการประกอบอาชีพ เพราะตรงกับนโยบายของพรรคในการลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน และสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินเอง  อย่างไรก็ตามในการรวบรวมความเห็นครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของแกรปและอูเบอร์แท็กซี่ ที่เซียร์รังสิต


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here