Sharing

นายนุรดิน อาสาบาโงย สมาชิกพรรคภูมิใจไทย จ.ยะลา กล่าวถึงสถานการณ์ปากท้องของประชาชนในพื้นที่ว่า  เนื่องด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ใน จ.ยะลา ทำให้ได้รับผลกระทบจากจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น สภาวะทางเศรษฐกิจในพื้นที่ย่อมซบเซาและตกต่ำลงไปด้วย ประชาชนยังขาดความหวังในการใช้ชีวิต และกำลังรอคอยความหวังใหม่จากพรรคการเมืองที่เข้ามาแก้ปัญหา ผลักดันราคาพืชผลทางการเกษตร สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อยกระดับและเชื่อมโยงสินค้าเพื่อการส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ

ขณะเดียวกัน สิ่งที่จะเป็นความหวังให้กับชาวยะลานอกจากราคาพืชผลทางการเกษตรคือเรื่องกีฬา ในฐานะที่ตนเป็นคนที่อยู่ในวงการนี้ด้วย มองว่า ชาวยะลามีกีฬาอยู่ในหัวใจ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เรามีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันที่ผลิตนักกีฬาระดับชาติ เช่น สถาบันการพลศึกษา ร.ร.กีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร.ร.ในกลุ่มสานฝันการกีฬา ฯ องค์กรหรือชมรมกีฬาต่างๆ จึงสามารถผลักดันให้ยะลาเป็นเมืองกีฬาต้นแบบในพื้นที่ชายเเดนใต้ ต่อจากนี้ไปคนทั้งประเทศและต่างชาติจะรู้จัก จ.ยะลาในรูปแบบเมืองกีฬาแห่งอนาคต เหมือนบุรีรัมย์โมเดลของนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่กำลังทำอยู่ ณ ตอนนี้ ดังนั้น โดยส่วนตัวจึงมีความใฝ่ฝันอยากให้ยะลาเป็นศูนย์กีฬาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวางระบบ โครงสร้างด้านการกีฬาให้เป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ให้มากที่สุด

“พรรคภูมิใจใทยคือพรรคที่จับต้องได้ ชัดเจนในนโยบายพรรค เเละสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาปากท้อง คือ ลดอำอาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ดังที่หัวหน้าพรรคกล่าวไว้ว่า เราพรรคภูมิใจไทยจะไม่พูดเรื่องการเมืองมากนัก แต่เราจะเน้นในการหาแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชน อีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจคือเนื่องด้วยหัวหน้าอนุทินเป็นคนจิตอาสา ใจสาธารณะเลยตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย” นายนุรดินกล่าว


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here