Sharing

นายจิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล หรือ “แบงก์” คนรุ่นใหม่พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกว่า น่าตกใจ เพราะเมื่อสองปีที่แล้ว เราได้อันดับที่สาม แต่ลึกๆตนก็รู้ว่าบ้านเรามีปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่แล้ว นั่นก็คือปรากฏการณ์ “รวยกระจุก จนกระจาย”  ทั้งๆ ที่รัฐบาลมักประกาศว่าตัวเลข GDP ของเราสูงขึ้น จึงสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าแท้จริงแล้วทรัพยากรไม่ได้ลงไปถึงคนรากหญ้า ประชาชนไม่มีเงิน และนี่คือตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายจิตรภณ ระบุว่า การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนต้องส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน รวมถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ที่สำคัญคือต้องผลักดันธุรกิจรายย่อยใหม่ๆ โดยอาศัยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่แล้ว เช่น การขายของออนไลน์ หรือส่งเสริมการนำสินทรัพย์ที่เรามีอยู่มาสร้างรายได้ เช่น โฮมสเตย์, AirBNB, GRAB ผสานกับการแบ่งปันให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ทั้งนี้ แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นภารกิจหลักของพรรคภูมิใจไทย เราจึงเสนอแนวคิดหลักว่า “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เนื่องจากที่ผ่านมารัฐอาจเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือกฎหมายบางฉบับไปส่งเสริมให้เกิดการผูกขาดเฉพาะรายใหญ่ แล้วไปตัดคู่แข่งรายย่อย เมื่อธุรกิจอยู่ในมือคนๆเดียว ชาวบ้านเลยต้องซื้อของในราคาที่แพงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น หลักการลดอำนาจรัฐจึงมาตอบโจทย์ โดยการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับประชาชนทุกระดับ เป็นกฎหมายที่ประชาชนต้องการจริงๆ  ซึ่งนั่นก็คือการเพิ่มอำนาจประชาชน


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here