Sharing

ดร.รวิสรา ทิศนู่น ว่าที่ผู้สมัคร จ.นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้ง ว่า สำหรับตนเอง เกิดและเติบโตในลุ่มน้ำปากพนัง เป็นคนพื้นที่ ปัญหาที่พบคือเราประกอบอาชีพเกษตร ปลูกปาล์ม ปลูกยาง แต่มีปัญหาเรื่องน้ำสำหรับการใช้เพาะปลูก นอกจากนั้น เรายังต้องเผชิญกับวิกฤติน้ำกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง ทำลายถนนหนทาง ทำลายพื้นที่เพาะปลูก ในส่วนนี้ ตนและทีมงานพยายามเข้าไปแก้ไขกับทางส่วนกลาง ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง

แต่เรื่องของการขาดแคลนน้ำ เป็นเรื่องที่เราต้อได้รับอำนาจรัฐเข้ามาช่วย ตรงนี้ กลายเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมาทำงานการเมือง เพราะเชื่อว่าจะช่วยเหลือพื้นที่ได้มากขึ้น คนอาจจะเบื่อการเมือง แต่ดิฉันเป็นคนรุ่นใหม่ อยากให้มองว่าเป็นโอกาส เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน พี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อการเมือง นอกจากนั้น พรรคภูมิใจไทย ยังมีหัวหน้าพรรค ซึ่งมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ตรงสเป็กของผู้นำในปัจจุบันที่ต้องเก่ง รู้ทัน และรู้รอบ

สำหรับพรรคภูมิใจไทย ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า ส่งผู้สมัครในพื้นที่นครศรีธรรมราชครบทุกเขต ประกอบไปด้วย สำหรับผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อ มีนายวันประทีป วาระเพียง , นายประสิทธิ์ ขันตะชล , นายละม้าย เสนขวัญแก้ว และนายภาณุวัชร บุญรอดรักษ์ ส่วนผู้สมัคร สส.ทั้ง 8 เขต ประกอบด้วย เขต 1 นางสุภาพ ขุนศรี , เขต 2 ดร.รวิสรา ทิศนุ่น เขต 3 นายสนั่น พิบูลย์ เขต 4 นายสมศักดิ์ แสงอารยะกุล เขต 5 นายกระวี หวานแก้ว เขต 6 นายพิทยา ชุมภูทอง เขต 7 นายสุเทพ หนูรอด และเขต 8 นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here