Sharing

เป็นเรื่องปกติทางการเมือง หลังเปิดแนวคิดมาแล้ว ต้องมีคำถามจากสังคมตามมา เป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตย

ล่าสุด หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ออกมาประกาศแนวทางหาเสียง ต้องทำให้การนำรถส่วนบุคคลมารับส่งสาธารณะ หรือ GRAB เป็นเรื่องถูกกฎหมาย เรียกเสียงฮือฮาจากสังคม

เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่บุคคลระดับหัวหน้าพรรคจะลงไปสัมผัสปัญหาด้วยตนเองแบบใกล้ชิดขนาดนี้ และ 2 เป็นความกล้า เปิดเผยแนวคิดออกมา ทั้งที่รู้ว่าการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมารับส่งแลกเงิน ยังเป็นการให้บริการที่ขัดต่อกฎหมาย แม้กฎหมายนั้นจะใช้กันเมื่อ 4 ทศวรรษที่แล้วก็ตาม

การประกาศความมุ่งมั่นในการแก้ไขกฎหมาย เพื่อรับรองการให้บริการในลักษณะนี้ ถูกสังคมตั้งข้อสงสัยว่า หากให้ประชาชนนำรถมาวิ่งรับส่งกันง่าย แล้วแท็กซี่จะอยู่อย่างไร

คำตอบคือ พรรคภูมิใจไทยได้ร่างกฎหมายรอไว้แล้ว ในกรณที่ได้เป็นรัฐบาล สามารถประกาศใช้ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อพลิกกลับไปอ่านกฎหมายดังกล่าวจะพบว่า การคุ้มครองจะเกิดขึ้น เมื่อรถคันนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ขอย้ำว่า ไม่มีการปล่อยให้เอารถมาวิ่งรับส่งกันมั่วซั่วแน่นอน

กฎหมายของพรรคภูมิใจไทย เผยแพร่อยู่ในเพจของพรรค มีชื่อว่า “กฎกระทรวงว่าด้วยการนำรถยนต์ส่วนบุคคลออกมาให้บริการในลักษณะของรถยนต์รับจ้างพ.ศ. …”

สาระสำคัญ ที่ต้องย้ำคือ ผู้ที่จะนำรถมารับส่งคน ในลักษณะคล้ายรถแท็กซี่ที่เห็นตามท้องถนน จะต้องปฏิบัติ อาทิ

ต้องมีสัญชาติไทย และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการขับรถยนต์รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

ต้องลงทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างบางเวลา ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่รถยนต์ให้บริการ

รถยนต์ส่วนบุคคลที่นำมาให้ใช้บริการจะต้องอยู่ในสภาพดี และผ่านการตรวจสภาพจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว และไม่เป็นรถที่ทำการซ่อมแซมหรือปรับปรุงมาจากรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถนั้น

รถยนต์รับจ้างต้องไม่ติดตั้งระบบป้องกันการเปิดประตูจากภายในรถ กระจกกันลมหน้าและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกที่โปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพการจราจรภายนอกรถได้อย่างชัดเจน

และห้ามมิให้นำวัสดุอื่นใดมาติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด หรือการติดวัสดุสำหรับบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมหน้าหรือส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

รถยนต์รับจ้างต้องมีกล้องหรือเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถตามที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง

นอกจากนั้น ยังข้อกำหนดในเรื่องของประเภทของรถ และเครื่องยนต์ อุปกรณ์บันทึกการเดินทาง การรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการเก็บค่าโดยสาร ซึ่งมีกฎหมายกำหนดทั้งสิ้น

จะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทย ได้ปิดทุกข้อสงสัย และสามารถตอบคำถามจากสังคมได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าการให้ GRAB หรือการให้รถส่วนบุคคล มารับส่งผู้โดยสารแลกเงิน ให้ถูกต้องนั้น ไม่ใช่นโยบายวูบวาบฉาบฉวย โยนประเด็นเพื่อสร้างกระแสอย่างไม่รับผิดชอบ

กลับกัน แนวคิดของนายอนุทินเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้ง เพื่อคัดกรองคนที่ต้องการเข้ามาทำอาชีพนี้อย่างแท้จริง เพื่อหาทางออก ให้กับคนไทย ในการมีช่องทางการทำมาหากินที่หลากหลายขึ้น บนพื้นฐานของโลกที่ก้าวไปข้างหน้า

ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพเดิมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจแบ่งปัน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

ขอบคุณข้อมูล : https://bhumjaithai.com/post/1885/

Ringsideการเมือง


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here