Sharing

นายพรณรงค์ เพชรโชติช่วง ผู้ขับขี่Grabแท็กซี่ เปิดเผยว่า กรณีพรรคภูมิใจไทย มีนโยบาย Sharing Economy หรือ เศรษฐกิจแบ่งปัน คือการสนับสนุนให้สามารถนำทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ บ้านและรถสร้างรายได้ เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและได้รับผลประโยชน์โดยตรง เนื่องจากที่ผ่านมาการขับGrabแท็กซี่เป็นเรื่องผิดกฎหมาย เมื่อขับออกไปรับผู้โดยสารก็ต้องระวังทั้งที่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์และหาถูกจับก็จะเสียเงินค่าปรับสูง ซึ่งหากพื้นที่ไหนมีการเข้มงวดจับกุมGrabแท็กซี่ จึงไม่กล้าขับไปรับผู้โดยสาร และมองว่าเป็นการเสียโอกาสทั้งคนขับและผู้ใช้บริการ

นายพรณรงค์ ยืนยันว่ามั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทย จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ด้วยการเข้าไปแก้ไขกฎหมายเพื่อให้Grabแท็กซี่ เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งควบคู่ไปกับแท็กซี่แบบเดิม และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้แท็กซี่แบบเดิมมากกว่าเนื่องจากมีความสะดวกสบาย ยืนอยู่ริมถนนไหนก็มีแท็กซี่วิ่งผ่านมาให้ใช้บริการ แต่Grabแท็กซี่ก็ควรเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เมื่อมีช่องทางให้บริหารแบบหลากหลาย ก็จะเกิดแข่งขันในเรื่องการให้บริการ ประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับประชาชนโดยตรง ทั้งนี้การแก้ไขกฎหมายก็ควรให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างลงตัว

(พรณรงค์ เพชรโชติช่วง)


Sharing

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here