บริษัท วี โอ พี มีเดีย จำกัด เลขที่ 32/31 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ชั้น 10

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110