วันศุกร์, เมษายน 16, 2021

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม ประกาศเริ่มทำงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) 19 เมษานี้

      นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดนครปฐมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีแดง นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้สั่งการให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณที่พักอาศัย (Work From Home) โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและความปลอดภัยของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความยืดหยุ่น คล่องตัว...

รมว.สุชาติ รับข้อสั่งการนายก ออกประกาศให้ ขรก.กระทรวงแรงงาน Work from Home ป้องกันโควิด -19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) ช่วยชาติ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด...

กสร. ชี้แจงประเด็นดัง “รปภ. ถูกเลิกจ้างเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อกฎหมายประเด็น พนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงประเด็นพนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองดูแลสิทธิและหน้าที่ของทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง การที่ลูกจ้างสอบถามค่าแรงของตนเองในการทำงานในวันหยุดนั้น ไม่ได้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่นายจ้าง ไม่มีเหตุอันสมควรที่ถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 17/1 และอาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของค่าชดเชย...

“สพช.ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมระบบทางไกล (Online) ให้กับกลุ่มประเทศ GMS”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการอบรม รูปแบบการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชนระดับหัวหน้างาน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่...

สรจ.พะเยา พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ ร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ ปี 2564 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกระบวนการเข้าถึงสิทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาแรงงานในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...